Tarieven

De bedragen hieronder zijn (indien het een belaste dienst betreft) al inclusief btw.

 


Hulp bij leesproblemen (individueel)

Startgesprek: € 35,25

Kosten per les (wekelijks 30 minuten): € 35,25

 

Eén keer per periode van ongeveer 14 sessies:

Gesprek na toetsmoment (inclusief toetsoverzicht): € 52,65

Handelingsplan: € 56,00

Overige gesprekken: vraag ons naar het tarief.


Hulp bij spellingproblemen (individueel)

Startgesprek: € 35,25

Kosten per les (wekelijks 45 minuten): € 45,50

 

Eén keer per periode van ongeveer 14 sessies:

Gesprek na toetsmoment (inclusief toetsoverzicht): € 52,65

Handelingsplan: € 56,00

Overige gesprekken: vraag ons naar het tarief.


Combinatie hulp bij lees- en spellingproblemen (individueel)

Startgesprek: € 35,25

Kosten per les (wekelijks 60 minuten): € 56,00

 

Eén keer per periode van ongeveer 14 sessies:

Gesprek na toetsmoment (inclusief toetsoverzicht): € 52,65

Handelingsplan:  € 56,00

Overige gesprekken: vraag ons naar het tarief.


Algemene opmerkingen
  • Onze lessen kunnen niet door de verzekering vergoed worden. We hebben geen contracten met zorgverzekeraars.
  • Het startgesprek wordt altijd in rekening gebracht (ook als u er na het startgesprek voor kiest om de lessen niet te volgen).
  • Op al onze diensten zijn de algemene voorwaarden van toepassing. Deze kunt u op de website (onderaan) vinden of per mail aan ons opvragen.
  • Eventuele fouten in de prijsopgaven zijn voorbehouden. Er kunnen geen rechten ontleend worden aan bovenstaand overzicht.
  • Hello Star! biedt laagdrempelige trainingen en lessen aan. Onze dienstverlening is geen vervanging van een behandeling bij ernstige problematiek. Bij ernstige lichamelijke en/of psychische klachten raden wij nadrukkelijk aan om eerst een arts of GZ-psycholoog te raadplegen.

No show (niet verschijnen) regeling:
Voor de individuele lessen geldt:
Als uw kind een keer ziek is of om een andere reden niet kan komen naar de les (bijvoorbeeld door een activiteit op school), dan kunt u uw kind tot uiterlijk 24 uur van tevoren afmelden zonder dat er kosten aan verbonden zijn. Indien de afmelding later dan 24 uur van tevoren plaatsvindt of helemaal niet, dan brengen we voor die les het normale tarief in rekening.
Deze regel geldt niet als er sprake is van overmacht, dat wil zeggen: u had niet eerder kunnen doorgeven dat uw kind niet kan komen omdat tot 24 uur van tevoren nog geen aanwijzingen hiervoor waren (bijvoorbeeld als uw kind op de dag zelf ’s ochtends ziek blijkt te zijn). In het geval van overmacht brengen wij geen kosten in rekening, maar wel onder de voorwaarde dat er alsnog afgemeld is zodra de overmacht duidelijk werd.