Tarieven

De bedragen hieronder zijn (indien het een belaste dienst betreft) al inclusief btw.
Training 'Leuk oefenen met de tafels' (groepje van 4 kinderen)
2 bijeenkomsten van elk 60 minuten:                                                                   € 49,-

Dit bedrag is het totaalbedrag voor de 2 bijeenkomsten en ook inclusief al het materiaal, iets lekkers en wat te drinken, een cadeautje aan het eind en tips voor ouders. Bovenstaand bedrag geldt per kind voor de groepstraining.

Bouw! – lessen (individueel)
Startgesprek: € 35,25
Kosten per les (wekelijks 30 minuten): € 35,25
Gesprek na toetsmoment: € 29,25
De licentie voor Bouw! (per 2 jaar vooraf): € 45,00
Overige gesprekken: vraag ons naar het tarief.
‘Fijn: Vrienden’ - training voor kinderen van 4,5 t/m 7 jaar (groepje van 3 kinderen)
Startgesprek: € 27,50
10 bijeenkomsten (van elk 60 minuten): € 337,50
Werkboek: € 20,-
Ander materiaal is inbegrepen bij de prijs.
Bovenstaande prijzen gelden per kind voor de groepstraining. Individuele training kan op aanvraag, neemt u voor informatie over de prijs contact met ons op.
Vriendentraining voor kinderen van 8 t/m 11 jaar (individueel)
Startgesprek: € 27,50
10 individuele bijeenkomsten (van elk 60 minuten): € 690,-
Werkboek en supplement ouders: € 27,50

Ander materiaal is inbegrepen bij de prijs.
Er is na afloop van de training de mogelijkheid om 2 terugkombijeenkomsten te volgen. Elke terugkombijeenkomst duurt 60 minuten. Deze terugkombijeenkomsten zitten niet bij de cursusprijs inbegrepen, maar u krijgt hier 35% korting op en daarom kosten deze bijeenkomsten maar € 46,00 per stuk. U kunt aan het eind van de training aangeven of u gebruik wilt maken van deze bijeenkomsten. Eventuele latere herhalingslessen kosten € 70,00 per 60 minuten.

Faalangstreductietraining (individueel of in groepje van 2 kinderen)
Individuele training:
Startgesprek: € 35,25
8 bijeenkomsten (van elk 70 minuten): € 655,-
Werkbladen en ander materiaal zijn inbegrepen bij de prijs. Duotraining (in een groepje van 2 kinderen):
Startgesprek: € 35,25
8 bijeenkomsten (van elk 70 minuten): € 360,-
Bovenstaande prijzen gelden per kind voor de duotraining. Werkbladen en ander materiaal zijn inbegrepen bij de prijs.
Hulp bij leesproblemen (individueel)

Startgesprek: € 35,25
Kosten per les (wekelijks 30 minuten): € 35,25
Eén keer per periode van ongeveer 14 sessies:
Gesprek na toetsmoment (inclusief toetsoverzicht): € 52,65
Handelingsplan: € 50,00
Overige gesprekken: vraag ons naar het tarief.
Is het financieel voor u niet haalbaar? Wellicht komt u in aanmerking voor een vergoeding via Stichting De BijlesBeurs. Zie http://www.debijlesbeurs.nl/Home/ voor meer informatie.
Hulp bij spellingproblemen (individueel)

Startgesprek: € 35,25
Kosten per les (wekelijks 45 minuten): € 45,50
Eén keer per periode van ongeveer 14 sessies:
Gesprek na toetsmoment (inclusief toetsoverzicht): € 52,65
Handelingsplan: € 50,00
Overige gesprekken: vraag ons naar het tarief.

Combinatie hulp bij lees- en spellingproblemen (individueel)

Startgesprek: € 35,25
Kosten per les (wekelijks 60 minuten): € 50,00
Eén keer per periode van ongeveer 14 sessies:
Gesprek na toetsmoment (inclusief toetsoverzicht): € 52,65
Handelingsplan:  € 50,00
Overige gesprekken: vraag ons naar het tarief.

Algemene opmerkingen
  • We bieden de mogelijkheid om na afloop van een training herhalingslessen aan te vragen. Een herhalingsles van de Faalangstreductietraining en de ‘Fijn: Vrienden’ -training duurt 60 minuten en kost € 70,00. Een herhalingsles van de Leesbegeleiding duurt 30 minuten en kost € 35,00. Een herhalingsles van de spellingbegeleiding duurt 45 minuten en kost 45,50 euro. Een herhalingsles van de lees- en spellingbegeleiding (combinatie) duurt 60 minuten en kost € 50,00. De herhalingsles wordt individueel gegeven. Als uw kind een volledige training bij ons heeft gevolgd, krijgt u een eenmalige korting van 35% op de eerste herhalingsles. Informatie over de herhalingslessen bij de Vriendentraining staat hierboven bij ‘Vriendentraining’. Voor de Bouw!-lessen zijn er helaas geen herhalingslessen beschikbaar, omdat de licentie van het programma dan vaak al verlopen is. Bij de Training 'Leuk oefenen met de tafels' zijn er ook geen herhalingslessen. Houd u er rekening mee dat één les vaak niet voldoende is om de volledige stof van de training te herhalen. U kunt met ons overleggen over de onderwerpen die u wilt herhalen en het aantal lessen dat hiervoor nodig is.
  • Onze trainingen en lessen kunnen niet door de verzekering vergoed worden. We hebben geen contracten met zorgverzekeraars.
  • Indien u er na het startgesprek voor kiest de training of lessen niet te volgen, dan wordt het startgesprek wel in rekening gebracht.
  • Op al onze diensten zijn de algemene voorwaarden van toepassing. Deze kunt u hier lezen of per mail aan ons opvragen.
  • In principe vinden alle lessen en gesprekken standaard op onze locatie plaats. In overleg kan dit ook op de school van uw kind plaatsvinden. Vraag ons naar de mogelijkheden!
  • Eventuele fouten in de prijsopgaven zijn voorbehouden. Er kunnen geen rechten ontleend worden aan bovenstaand overzicht.
  • Hello Star! biedt laagdrempelige trainingen en lessen aan. Onze dienstverlening is geen vervanging van een behandeling bij ernstige problematiek. Bij ernstige lichamelijke en/of psychische klachten raden wij nadrukkelijk aan om eerst een arts of GZ-psycholoog te raadplegen.

No show (niet verschijnen) regeling: De no show regeling verschilt per training.

Voor de individuele lessen (Bouw! - lessen, de Lees- en Spellingbegeleiding, de individuele Faalangstreductietraining en de Vriendentraining) geldt:

Als uw kind een keer ziek is of om een andere reden niet kan komen naar de les (bijvoorbeeld door een activiteit op school), dan kunt u uw kind tot uiterlijk 24 uur van tevoren afmelden zonder dat er kosten aan verbonden zijn. Indien de afmelding later dan 24 uur van tevoren plaatsvindt of helemaal niet, dan brengen we voor die les het normale tarief in rekening. Voor Bouw! en de Leesbegeleiding is dit € 35,25. Voor de individuele faalangsttraining is dit bedrag € 81,00 voor een les van 70 minuten. Voor de Vriendentraining is dit een bedrag van € 69,00 voor een les van 60 minuten. Voor de spellingbegeleiding is dit een bedrag van 45,50 euro voor een les van 45 minuten.

Deze regel geldt niet als er sprake is van overmacht, dat wil zeggen: u had niet eerder kunnen doorgeven dat uw kind niet kan komen omdat tot 24 uur van tevoren nog geen aanwijzingen hiervoor waren (bijvoorbeeld als uw kind op de dag zelf ’s ochtends ziek blijkt te zijn). In het geval van overmacht brengen wij geen kosten in rekening, maar wel onder de voorwaarde dat er alsnog afgemeld is zodra de overmacht duidelijk werd.

Voor de groepslessen (Tafeltraining, ‘Fijn: Vrienden’ - training en de Faalangstreductietraining (in een groepje)) geldt:

Als uw kind een keer ziek is of om een andere reden niet kan komen naar de training (bijvoorbeeld door een activiteit op school), dan horen we dat graag zo vroeg mogelijk. Omdat het een groepstraining is, gaan de lessen wel altijd door op de afgesproken tijd. Uw kind mist in dat geval helaas de les. Deze les moet wel betaald worden, u kunt geen geld terugkrijgen. Uiteraard kunt u wel altijd een extra (individuele) les bijkopen om de gemiste stof te behandelen.