Hulp bij leesproblemen (Remedial teaching)

Heeft uw kind:

…. een achterstand ten opzichte van klasgenoten op het gebied van lezen?
…. geen of weinig zin om te oefenen met lezen?

De remedial teaching van Hello Star! biedt gerichte hulp voor kinderen met leesproblemen.
Voor welke leeftijd en doelgroep?
 • Kinderen uit groep 4 t/m 8 die een (kleine/grote) achterstand hebben op het gebied van technisch lezen;
 • Kinderen met dyslexie die buiten de vergoedingsregeling van de gemeente (voor ernstige enkelvoudige dyslexie) vallen, maar wel behoefte hebben aan extra hulp;
 • Ook aan te raden voor kinderen die een (vergoede) dyslexiebehandeling hebben gevolgd, maar nog een achterstand hebben op leesgebied en/of sterke motivatieproblemen om te oefenen met lezen.
Wat is de inhoud van de lessen?
Uw kind oefent één keer per week een half uur met Hello Star!. In dit half uur werken we aan het leesniveau, de leesmotivatie en het zelfvertrouwen van uw kind op het gebied van lezen. De lessen zijn individueel. Naast de wekelijkse les krijgt uw kind ook oefeningen voor thuis mee.

Leesniveau
Bij de start van de lessen nemen we leestoetsen af om het leesniveau en de leesstrategieën van uw kind te kunnen bepalen. Ook krijgt u bij aanmelding een korte vragenlijst toegestuurd. Aan de hand van de uitslag van de toetsen en de informatie uit de vragenlijst en het startgesprek stellen we een handelingsplan op. Hierin staat aan welke specifieke doelen met uw kind wordt gewerkt. We kiezen oefeningen die aansluiten bij uw kind, zowel op lees-technisch gebied als op het gebied van motivatie en zelfvertrouwen. Elke les wordt er met uw kind aan het leesniveau gewerkt door gericht te oefenen op woord-, zin- en tekstniveau.

Leesmotivatie/plezier
Het is belangrijk dat kinderen met leesproblemen ook de leuke kanten van lezen leren kennen. Kinderen die gemotiveerd zijn om te lezen, zullen vaker oefenen en daardoor meer vooruit gaan in leesniveau. We stimuleren het leesplezier bijvoorbeeld door:

 • Leuke en gevarieerde (lees)spelletjes;
 • Uw kind maakt kennis met verschillende soorten boeken en oefenvormen;
 • Leesteksten die aansluiten bij de interesses van uw kind;
 • Uw kind doet succeservaringen op en ziet dat oefenen helpt;
 • Veel gerichte complimenten;
 • Leuk beloningsmateriaal om oefenen thuis te stimuleren en inzet te belonen.

Zelfvertrouwen
Het is belangrijk om ook aan het zelfvertrouwen m.b.t. lezen te werken. Een kind dat meer zelfvertrouwen krijgt, heeft uiteindelijk meer plezier in (oefenen met) lezen en is minder bang om fouten te maken. We werken op diverse manieren aan het zelfvertrouwen, bijvoorbeeld door:

 • Leuke spelletjes omtrent dit onderwerp;
 • De sterke kanten van uw kind benadrukken;
 • Uw kind succeservaringen laten opdoen;
 • Concrete complimenten geven en benadrukken wat uw kind wél goed doet;
 • Vooruitgang voor uw kind zichtbaar maken;
 • Eventueel psycho-educatie geven (als uw kind dyslexie heeft).
Hoeveel bijeenkomsten zijn er?
Bij de leesbegeleiding (remedial teaching) is er wekelijks 1 bijeenkomst. We nemen bij aanvang van de begeleiding en aan het eind van elke periode toetsen af. We werken in periodes van 14 sessies (dit is inclusief de toetssessies aan het begin en eind van de periode). Er is aan het eind van elke periode een gesprek met de ouders, waarin we de vooruitgang bespreken. Hierin kunt u ook aangeven of u nog een periode verder wilt gaan of de begeleiding wilt afronden.

We komen meestal naar de school van uw kind toe om de begeleiding te geven (indien mogelijk en in overleg). Voor deze service berekenen wij geen extra kosten (indien de school in Leiden/Leiderdorp/Oegstgeest ligt)!

IMG_1004

 

 

IMG_1006

 

 

IMG_1008