Hulp bij spellingproblemen (Remedial teaching)

Heeft uw kind een achterstand ten opzichte van klasgenoten op het gebied van spelling?

Hello Star! biedt gerichte hulp voor kinderen met spellingproblemen. Op een positieve manier helpen we uw kind om beter te kunnen spellen!

 

Voor welke leeftijd en doelgroep?
• Kinderen uit groep 3 t/m 8 die een (kleine/grote) achterstand hebben op het gebied van spelling;
• Kinderen met dyslexie die buiten de vergoedingsregeling van de gemeente vallen (voor ernstige enkelvoudige dyslexie), maar wel behoefte hebben aan extra hulp op het gebied van spelling.

 

NB: Heeft uw kind moeite met spelling en lezen? Deze les is te combineren met onze lessen voor hulp bij leesproblemen (remedial teaching). Er wordt dan zowel aan spellingvaardigheid als aan leesvaardigheid gewerkt tijdens de lessen. De les duurt dan 60 minuten per keer.

 

Wat is de inhoud van de lessen?
Tijdens de lessen geven we gerichte hulp bij wat uw kind nodig heeft. Bij de start van de lessen nemen we toetsen af om het spellingniveau en de specifieke spellingproblemen van uw kind te kunnen bepalen. Ook krijgt u bij aanmelding een korte vragenlijst toegestuurd. Aan de hand van deze informatie stellen we een handelingsplan op. Ook de informatie van school (met uw toestemming) nemen we hierin mee. In het handelingsplan staat aan welke doelen met uw kind wordt gewerkt.

 

We werken met remediërende materialen en proberen daarnaast ook zoveel mogelijk aan te sluiten bij de methode van school. Ook werken we aan het zelfvertrouwen en de motivatie van uw kind op het gebied van spelling. Plezier in leren staat voorop bij Hello Star! We doen leuke spelling-spelletjes en laten uw kind veel succeservaringen opdoen. We vinden het belangrijk om veel gerichte complimenten te geven aan uw kind, zodat het oefenen een leuk en positief moment blijft.

 

Naast de wekelijkse les krijgt uw kind ook opdrachten mee om thuis verder te kunnen oefenen. In de lessen wordt leuk beloningsmateriaal gebruikt om kinderen te stimuleren om thuis te oefenen en ze te belonen voor hun inzet.

 

Hoeveel lessen zijn er?
Bij de spellingbegeleiding (remedial teaching) is er wekelijks één les van 45 minuten. De lessen zijn individueel.
We werken in periodes van 13 lessen (dit is inclusief de toets sessies aan het begin en eind van de periode). Er is aan het eind van elke periode een gesprek met de ouders, waarin we de vooruitgang van uw kind bespreken en of de lessen worden voortgezet.

 

We komen meestal naar de school van uw kind toe om de begeleiding te geven (indien mogelijk en in overleg). Voor deze service berekenen wij geen extra kosten (indien de school in Leiden/Leiderdorp/Oegstgeest ligt)!