Vriendentraining

Is uw kind angstig of onzeker voor bepaalde situaties?
Heeft uw kind moeite om situaties die moeilijk zijn of die angst oproepen aan te pakken?
In de Vriendentraining leert uw kind vaardigheden om hiermee om te gaan.

 

Voor welke leeftijd en doelgroep?
Deze (laagdrempelige) training is bedoeld voor kinderen van 8 t/m 11 jaar die angstig of onzeker kunnen zijn. Ook voor kinderen die moeite hebben om moeilijke (spannende) situaties aan te pakken, is het programma zeer geschikt.

De training stimuleert het zelfvertrouwen, versterkt de emotionele veerkracht en bouwt probleemoplossende vaardigheden op. Het is zeer nuttig voor kinderen om met deze vaardigheden te oefenen; ze hebben er de rest van hun leven profijt van. Het programma wordt ook vaak gebruikt als preventieprogramma. Alle kinderen kunnen meedoen aan deze training, er worden vaardigheden aangeleerd waar elk kind veel aan kan hebben.

 
Het programma is in Australië ontwikkeld door dr. Paula Barrett, het wordt wetenschappelijk ondersteund en wereldwijd gebruikt.
 
Wat is de inhoud van de training?
De training bestaat uit leuke en afwisselende oefeningen waarbij onder andere aan de volgende onderwerpen/vaardigheden wordt gewerkt:

• Wat is angst en welke lichaamssignalen horen hierbij
• Het herkennen van eigen gevoelens en die van anderen
• Ontspanningsoefeningen leren toepassen
• De relatie tussen gebeurtenis, gedachten, gevoelens en gedrag leren
• Herkennen van helpende (positieve) en niet-helpende (negatieve) gedachten
• Niet-helpende gedachten omzetten in meer helpende gedachten
• Diverse probleemoplossingsmethodes leren om moeilijke situaties die angstige, boze of verdrietige gevoelens oproepen aan te pakken
• Jezelf belonen voor inspanningen
• Vergroten van het zelfvertrouwen

Er worden elke week leuke oefeningen voor thuis meegegeven. Het kind krijgt  een werkboek waar de opdrachten in staan en ouders krijgen een aanvullend boekje met informatie over de training en handige tips. Aan het eind van elke les wordt ook aan de ouders uitgelegd wat er in die bijeenkomst behandeld is en hoe zij hun kind hierbij kunnen helpen en er samen mee kunnen oefenen.

 
Hoeveel bijeenkomsten zijn er?
Er zijn 10 bijeenkomsten van elk 60 minuten. Voor aanvang van de training is er een startgesprek met ouder(s) en kind. De training wordt individueel gegeven.
Na afloop van de training is er de optie om 2 terugkombijeenkomsten te volgen.
 
 
 

img_1389

 

 

 

 

 

IMG_1008