Bouw! – lessen

Vaak is in groep 2-3 al te zien welke kinderen risico lopen op het ontwikkelen van lees- en spellingproblemen. Het computerprogramma Bouw! is door de Universiteit van Amsterdam ontwikkeld om vroegtijdig (in groep 2, 3 en 4) hulp te kunnen bieden. Bij Hello Star! kan uw kind met Bouw! werken en daarnaast werken wij ook elke les op een speelse manier aan de motivatie en het zelfvertrouwen rondom lezen en spellen.

Voor welke leeftijd en doelgroep?
Kinderen in groep 2 t/m 4 die risico lopen op problemen met lezen en spellen. Bijvoorbeeld kinderen die zwak scoren op letterkennis en klankbewustzijn of in groep 3 op het lezen van woorden. Ook erfelijkheid (dyslexie in de familie) kan een risicofactor zijn*. Er kan worden gestart in groep 3 (of op zijn vroegst vanaf halverwege groep 2).

Bij kinderen met (een combinatie van) risicofactoren is een tijdige leesinterventie zeer belangrijk, hiermee kan een lees- en leerachterstand mogelijk worden voorkomen. Deze kinderen hebben langdurig aanvullende instructie, begeleiding en oefeningen nodig. Hoe eerder, hoe beter! Dit kan problemen (op het gebied van lezen en spelling, maar ook faalangst en zelfvertrouwen) op latere leeftijd mogelijk voorkomen of verminderen.

Wat is de inhoud van de lessen?
Uw kind komt één keer per week een half uur bij onze praktijk oefenen. In dit half uur oefenen we ongeveer 15 minuten op de computer met Bouw!. Daarnaast wordt er elke les ongeveer 15 minuten een taal-, lees-, of schrijfspelletje gedaan, waarmee uw kind spelenderwijs zijn/haar kennis vergroot, motivatie voor lezen, schrijven en taal verder ontwikkeld en succeservaringen op dit gebied opdoet.

Bouw!
Bouw! is het computergestuurde interventieprogramma dat door de Universiteit van Amsterdam is ontwikkeld om kinderen die risico lopen op problemen met lezen en spellen preventief extra hulp te geven.
Bouw! bestaat uit online lessen over klanken, letters en woorden voor het aanleren, inoefenen, herhalen en toepassen van de leerstof, voorzien van heldere instructies voor de tutor. Wetenschappers van de UvA hebben aangetoond dat de combinatie van gestructureerde computeroefeningen met  gerichte ondersteuning van de tutor, zeer effectief is.

Lees- en schrijfspelletjes
Het is zeer belangrijk dat jonge kinderen die risico lopen op leesproblemen (en dus ook op leesmotivatieproblemen), ook de leuke kanten van lezen leren kennen en prettige ervaringen met taalactiviteiten opdoen, zodat ze leren dat lezen ook leuk kan zijn. Vandaar dat we naast het oefenen met Bouw! ook elke les een taal-, lees- of schrijfspelletje doen. Verder proberen we succeservaringen te verwerken in de spelletjes, zodat het zelfvertrouwen van uw kind op dit gebied toeneemt. Tenslotte helpen de spelletjes met het ontwikkelen van vaardigheden die belangrijk zijn bij het lezen, zoals letterkennis en woordenschat. De spelletjes zijn leerzaam en leuk!
De spelletjes sluiten aan bij de belevingswereld van kinderen uit groep 2, 3 en 4 (o.a.: schat zoeken met een letterpuzzel, letters schrijven in slagroom, interactieve apps op de iPad, letterrace, toveren met letters en bewegingsspelletjes).

De lessen zijn individueel. Naast de wekelijkse les in onze praktijk oefent uw kind op 3 andere dagen in de week 10 tot 15 minuten thuis met het programma Bouw! op de computer onder begeleiding van één van de ouders.

Hoeveel bijeenkomsten zijn er?
Gemiddeld is een kind ongeveer 1 jaar bezig met Bouw!. Deze tijdsduur is mede afhankelijk van het instapniveau van het kind, de frequentie waarmee er thuis geoefend wordt en de snelheid waarmee een kind door het programma gaat. Er is wekelijks 1 bijeenkomst en tijdens vakanties en feestdagen zijn er geen lessen.

Wilt u de Bouw!-lessen op een andere locatie dan onze praktijk? In overleg kunnen wij ook naar de school van uw kind toe komen. Neem contact op voor de mogelijkheden!

De informatie op deze pagina is gedeeltelijk afkomstig van www.lexima.nl.

* Bron: Didactief Special Leesproblemen, juni 2014.